¿Per què biomasa?

Biomassa són els residus que es generen a les activitats d'agricultura (llenyosos i herbacis) i ramaderia, a les forestals, a la indústria de la fusta i a la agroalimentària entre d'altres. Aquests residus encara poden ser utilitzats i considerats com a subproductes. Aquest és el cas de la closca d'ametlla.

La biomassa té grans avantatges com a combustible:

- Disminució de les emissions de CO2.
- No emet contaminants sulfurats o nitrogenats, ni tant sols partícules sòlides.
- Disminució de la dependència externa de l'abastiment de combustible.

Per què closca d'ametlla?

Per què closca d'ametlla i no un altre tipus de biomassa?

- Poder calorífic de 4 000 kcal/kg
- Millor relació energia/preu que qualsevol altre tipus de biomassa
- Menor residu de cendres